Visit Junkerdal - overnatting i Saltdal

hytter til leie i Junkerdal, Saltdal, Nordland

cabin for rent in Junkerdal, Saltdal, Nordland, Norway

Hvorfor besøke Junkerdal??

En bortgjemt bygd nær svenskegrensa. Det er ikke en gang merket avkjørsel til dalen fra hovedveien, E6. Vi er bortgjemt perle hvor det bor 30 - 40 mennesker. Livet er godt her, vi lever tett på naturen og dens skiftinger - både liv og død, sol og sommer, vinter og kulde. I vårt paradis kan vi sitte på trappa med en kopp kaffe eller te og se på trærne som vokser, ekorn og fugler som strever med sitt, snøen som faller eller sola som skinner og lager skyggebilder. Vi har noe så sjeldent som grusvei gjennom bygda - i tillegg til RV77 for de som har det travelt. 

Det er en variert natur her, både skog, elver og dyrket mark og det er godt å gå turer her hele året, både i nærområdet og på fjellene rundt oss. På veiene og stiene her treffer du både joggere, turgåere, syklister, skigåere og hundespann. Velkommen til oss!

Why visit Junkerdal??

A hidden village near the Swedish border. The road to the village is not even clearly marked from the main road, the E6. We are a hidden pearl where only 30 - 40 people reside. Life is good here. We live close to the nature and itsa ever-changing character - life and death, sunshine and summer, winter and cold. In our paradise, we can sit on the stairwell sipping a cup of coffee or tea while we watch the trees grow, see squirrels and birds flutter around, see the snow fall or the sun shine and create shadow images on the ground. We have something as rare as a gravel road leading through the village - in addition to road Rv77 for those who are in a hurry. Nature is varied in Junkerdal; we have both forests, rivers and farmland. You can hike well year-around, both in the village's immediate surroundings as well as in the mountains around us. On the roads and paths you will encounter runners, hikers, cyclists, skiers and sleddog teams. We bid you a warm welcome!